13. 3. 2019

§20

Odoslaním tohto formulára prehlasujete správnosť údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávate súhlas vzdelávacej organizácii s evidovaním osobných údajov, pre účely evidencie a archivácie zápisu o vykonanom poučení, v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.§ 20

 

Top