14. 3. 2019

Aktualizačná odborná príprava

Odoslaním tohto formulára prehlasujete správnosť údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávate súhlas vzdelávacej organizácii s evidovaním osobných údajov, pre účely evidencie a archivácie aktualizačnej odbornej prípravy.

     Top