14. 3. 2019

§21-23

Odoslaním tohto formulára prehlasujete správnosť údajov. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávate súhlas vzdelávacej organizácii s evidovaním osobných údajov, pre účely vystavenia osvedčenia odbornej spôsobilosti.

 

    Top