8. 3. 2019

Pixova Settings

CTA Section

Main CTA title: Vitajte
Main CTA text: Remonta spol. s r. o.
Main CTA sub-title: Vzdelávame elektrotechnikov,
vykonávame revízie, montáže a opravy elektrických zariadení
bez obmedzenia.

V čase pandémie vzdelávame dištančnou formou (online).

Outline Button Text: Viac informácií
Outline Button URL: #about
Button Text: Kontaktujte nás
Button URL: #contact

What We Do Section

What we do #1 title: Web design
What we do #1 description: Skusobny text
What we do #2 title: Development
What we do #2 description: Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum.
What we do #3 title: Print design
What we do #3 description: Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum.

Pie Chart Section

Section title: V elektrotechnike pôsobíme už 25 rokov!
Section sub-title: Toto je v skratke to, čo robíme.
Section content: Naše kurzy sú určené pre pracovníkov s elektrotechnickým vzdelaním, ktorí vykonávajú montáže, opravy, údržbu a revízie elektrických zariadení ako aj pre absolventov elektrotechnických škôl, ktorí nemajú ešte žiadnu prax a majú vykonávať práce na elektrických zariadeniach. Taktiež sú určené i pre budúcich revíznych technikov elektrických zariadení, ktorí sa po absolvovaní nášho školenia zúčastnia skúšky odbornej spôsobilosti na TI SR.

V úvode je nutné pripomenúť, že elektrické zariadenia predstavujú skupinu zariadení, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobeným schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá uvoľnením za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, stratu ich života a škody na majetku v značnom rozsahu.

Na zvýšenie bezpečnosti prevádzky týchto zariadení je nevyhnutné predpisovať nielen technické, ale aj organizačné opatrenia, ktorých plnenie musí výrobca, dodávateľ prác na elektrických zariadeniach,alebo ich prevádzkovateľ zabezpečiť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Táto vyhláška nadobudla účinnosť dňa 01.01.2010 a zároveň sa zrušila vyhláška MPSV R SR č.718/2002 Z.z.
Section blockquote:
Pie Chart #1 Heading: Web design
Pie Chart #1 Percentage: 70
Pie Chart #2 Heading: Web development
Pie Chart #2 Percentage: 90
Pie Chart #3 Heading: Print design
Pie Chart #3 Percentage: 90
Pie Chart #4 Heading: Graphic identity
Pie Chart #4 Percentage: 50

Recent Works Section

Section title: Recent works
Section sub-title: It’s show and tell time.
Project #1 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/recent-works-1-270×426.jpg
Project #1 Logo: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/logo1.png
Project #1 URL: https://colorlib.com/pixova-lite/
Project #2 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/recent-works-2-270×426.jpg
Project #2 Logo: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/logo2.png
Project #2 URL: https://colorlib.com/pixova-lite/
Project #3 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/recent-works-3-270×426.jpg
Project #3 Logo: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/logo3.png
Project #3 URL: https://colorlib.com/pixova-lite/
Project #4 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/recent-works-4-270×426.jpg
Project #4 Logo: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/recent-works/logo4.png
Project #4 URL: https://colorlib.com/pixova-lite/

Testimonials Section

Section title: Some words from our clients
Section sub-title: We don’t like to brag, others do it for us.
Testimonial #1 Person Name: Katie Parry – Hooli
Testimonial #1 Content: Working with Pixova has been an experience for a lifetime. I strongly reccommend these guys for their awesome support. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat eleifend convallis.
Testimonial #1 Person Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/testimonials/teammembru_burned-92×92.jpg
Testimonial #2 Person Name: John Doe
Testimonial #2 Content: Working with Pixova has been an experience for a lifetime. I strongly reccommend these guys for their awesome support. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat eleifend convallis.
Testimonial #2 Person Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/testimonials/teammembru_burned-92×92.jpg
Testimonial #3 Person Name: Katie Parry – Hooli
Testimonial #3 Content: Working with Pixova has been an experience for a lifetime. I strongly reccommend these guys for their awesome support. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat eleifend convallis.
Testimonial #3 Person Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/testimonials/teammembru_burned-92×92.jpg
Testimonial #4 Person Name: Katie Parry – Hooli
Testimonial #4 Content: Working with Pixova has been an experience for a lifetime. I strongly reccommend these guys for their awesome support. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat eleifend convallis.
Testimonial #4 Person Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/testimonials/teammembru_burned-92×92.jpg
Testimonial #5 Person Name: Katie Parry – Hooli
Testimonial #5 Content: Working with Pixva has been an experience for a lifetime. I strongly reccommend these guys for their awesome support. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer volutpat eleifend convallis.
Testimonial #5 Person Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/testimonials/teammembru_burned-92×92.jpg

Latest News Section

Section title: Latest news
Section sub-title: Straight from our blog.
Button Text: Visit our blog
Number of post per slide: 2

Team Section

Section title: The team
Section sub-title: Meet the people that made it all happen.
Team #1 Name: Angelina Doe
Team #1 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/team/teammembru-150×150.jpg
Team #1 Facebook: https://www.facebook.com/colorlib
Team #1 Dribbble: http://www.dribbble.com/colorlib
Team #1 Email: contact@site.com
Team #2 Name: John Doe
Team #2 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/team/teammembru2-150×150.jpg
Team #2 Facebook: https://www.facebook.com/colorlib
Team #2 Dribbble: http://www.dribbble.com/madalin.duca
Team #2 Email: contact@site.com
Team #3 Name: Angelina Doe
Team #3 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/team/teammembru3-150×150.jpg
Team #3 Facebook: https://www.facebook.com/colorlib
Team #3 Dribbble: http://www.dribbble.com/colorlib
Team #3 Email: contact@site.com
Team #4 Name: Angelina Doe
Team #4 Image: https://cdn.colorlib.com/pixova-lite/wp-content/themes/pixova-lite/layout/images/team/teammembru4-150×150.jpg
Team #4 Facebook: https://www.facebook.com/colorlib/
Team #4 Dribbble: http://www.dribbble.com/colorlib/
Team #4 Email: contact@site.com
Team #5 Name: John Doe
Team #5 Facebook: https://www.facebook.com/colorlib
Team #5 Dribbble: http://www.dribbble.com/colorlib
Team #5 Email: contact@site.com

Contact Section

Section title: Kontaktujte nás
Section sub-title: priamo cez kontaktný formulár, emailom alebo telefonicky.
Left Heading 1: Remonta spol. s r. o.
Left Heading 2: Kontakty:
Email: remonta@remontabratislava.sk
Phone number: 0905 481 771, 0905 469 848
Address: Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
miestnosť č. 1.17
(vo vestibule internátu SOU SLOVNAFT)

Sídlo spoločnosti:
Nobelova 34,
831 02 Bratislava

Korešp. adresa:
Bílikova 22,
841 01 Bratislava

IČO: 35741643
IČ DPH :SK2020229750

Top