Vitajte

Remonta spol. s r. o.

Vzdelávame elektrotechnikov, vykonávame revízie, montáže a opravy elektrických zariadení bez obmedzenia.

V čase pandémie vzdelávame dištančnou formou (online).

Viac informáciíKontaktujte nás

V elektrotechnike pôsobíme už 25 rokov!

Toto je v skratke to, čo robíme.

Naše kurzy sú určené pre pracovníkov s elektrotechnickým vzdelaním, ktorí vykonávajú montáže, opravy, údržbu a revízie elektrických zariadení ako aj pre absolventov elektrotechnických škôl, ktorí nemajú ešte žiadnu prax a majú vykonávať práce na elektrických zariadeniach. Taktiež sú určené i pre budúcich revíznych technikov elektrických zariadení, ktorí sa po absolvovaní nášho školenia zúčastnia skúšky odbornej spôsobilosti na TI SR.

V úvode je nutné pripomenúť, že elektrické zariadenia predstavujú skupinu zariadení, ktorých prevádzka je spojená so zvýšeným rizikom spôsobeným schopnosťou týchto zariadení akumulovať v sebe energiu, ktorá uvoľnením za neregulovaných podmienok môže spôsobiť poškodenie zdravia zamestnancov, stratu ich života a škody na majetku v značnom rozsahu.

Na zvýšenie bezpečnosti prevádzky týchto zariadení je nevyhnutné predpisovať nielen technické, ale aj organizačné opatrenia, ktorých plnenie musí výrobca, dodávateľ prác na elektrických zariadeniach,alebo ich prevádzkovateľ zabezpečiť.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Táto vyhláška nadobudla účinnosť dňa 01.01.2010 a zároveň sa zrušila vyhláška MPSV R SR č.718/2002 Z.z.

Kontaktujte nás

priamo cez kontaktný formulár, emailom alebo telefonicky.

Remonta spol. s r. o.

Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
miestnosť č. 1.17
(vo vestibule internátu SOU SLOVNAFT)

Sídlo spoločnosti:
Nobelova 34,
831 02 Bratislava

Korešp. adresa:
Bílikova 22,
841 01 Bratislava

IČO: 35741643
IČ DPH :SK2020229750

Kontakty:

Phone: 0905 481 771, 0905 469 848

Email: remonta@remontabratislava.sk


Prílohu vložíte kliknutím na tlačilo "Browse"
Top